Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για “Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων Κινηματογραφικών Φεστιβάλ και τεχνική υποστήριξη (logistics) διεθνών διοργανώσεων» με διάρκεια 2 ετών

Αθήνα, ΦΚΘ/245/25.07.2023


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν.
4412/2016 για “Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων Κινηματογραφικών Φεστιβάλ και τεχνική
υποστήριξη (logistics) διεθνών διοργανώσεων» με διάρκεια 2 ετών.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο.