Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάρκεια και το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ.Δάνη Κόκκινο, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310378451. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 17:00 μέχρι και την Τετάρτη  11/3/2015.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες φύλαξης του 17ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάρκεια και το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ.Δάνη Κόκκινο, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310378451. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 17:00 μέχρι και την Τετάρτη  11/3/2015.