Συνάντηση εργασίας - Λειτουργία δικτύου υποστήριξης των ωφελούμενων από πολιτιστικούς, αθλητικούς, επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς φορείς, υπηρεσίες και δομές απασχόλησης


Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015, στις 16:00
Αίθουσα Παύλος Ζάννας
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» που υλοποιεί το έργο «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη».
Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη λειτουργία δικτύου υποστήριξης των ωφελούμενων από πολιτιστικούς, αθλητικούς, επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς φορείς, υπηρεσίες και δομές απασχόλησης.