Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 1/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διοργάνωση του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11 - 20.3.2016

CPV: 55110000

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι τελικές τιμές για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου προ ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει στον Ανάδοχο μόνο τον ΦΠΑ που αυτός αποδεδειγμένα θα κληθεί να καταβάλει στο δημόσιο επί της αμοιβής του.

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 18.2.2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18.2.2016, 11:30 π.μ.
?Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 21.3.2016

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted