ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤOΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. "Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης", που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-33 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010), απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον επανασχεδιασμό της οπτικής του ταυτότητας.