Η Πράξη «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη» αφορά παρέμβαση με στόχο την υποστήριξη των παρακάτω διοργανώσεων:

- 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2023 (2-12/11/2023)
- 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2024
- 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2024
- 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2025
- 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2025
- 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ τον Μάρτιο του 2026
- 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου τον Νοέμβριο του 2026
- 29ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2027
- 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2027.

Μέσω της δράσης θα υλοποιηθούν τα κυρίως προγράμματα των εκδηλώσεων πλην τμημάτων αυτών που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:
- ο υποτιτλισμός των κινηματογραφικών προβολών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διοργανώσεων,
- μεταφράσεις και επιμέλειες κειμένων,
- η εκτύπωση των εντύπων πληροφόρησης του κοινού, η κατασκευή υλικού προώθησης και σήμανσης των εκδηλώσεων,
- η απασχόληση έκτακτου προσωπικού και συνεργατών για εργασίες όπως σχεδιασμός προγράμματος, παρουσιάσεις ταινιών στο κοινό, υποδοχή - φιλοξενία, οργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, προώθηση και επικοινωνία, υπηρεσίες πληροφορικής, κρατήσεις, έκδοση και έλεγχος εισιτήριων, αγορά- film market, κίνηση ταινιών, προβολή ταινιών,
- κόστη ενοικίασης ταινιών (screening fees),
- ενοικιάσεις συμπληρωματικών χώρων,
- η φιλοξενία σε ξενοδοχεία των προσκεκλημένων των Φεστιβάλ (συντελεστές των ταινιών, παράγοντες της κινηματογραφικής αγοράς, δημοσιογράφοι ελληνικών και ξένων ΜΜΕ),

Η δράση συμβάλλει μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση της εικόνας του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της ΠΚΜ στο οποίο διοργανώνονται οι εκδηλώσεις, στη δημιουργία πρόσθετου τουριστικού ενδιαφέροντος, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Η Πράξη «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» (ΟΠΣ 6002023) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.