Η Πράξη «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη» αφορά παρέμβαση με στόχο την υποστήριξη των παρακάτω διοργανώσεων:

- του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2016 (3-13/11/2016),
- του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2017 (3-12/3/2017),
- του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2017 (2-12/11/2017),
- του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2018 (2-11/3/2018),
- του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2018 (1-11/11/2018),
- του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2019 (1-10/3/ 2019)
- του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2019 (31/10 - 10/11/2019)
- του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2020 (19-28/5/ 2020)-του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2020 (5 - 15/11/2020)
- του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο και Ιούνιο του 2021 (4-14/3/2021 24/6 -4/7/2021).
-του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2021 (4-14/11/2021)
- του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2022
-του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2022
του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2023

Μέσω της δράσης θα υλοποιηθούν τα κυρίως προγράμματα των εκδηλώσεων πλην τμημάτων αυτών που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:
- ο υποτιτλισμός των κινηματογραφικών προβολών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διοργανώσεων,
- μεταφράσεις και επιμέλειες κειμένων,
- η εκτύπωση των εντύπων πληροφόρησης του κοινού, της εφημερίδας ‘Πρώτο Πλάνο’, η κατασκευή υλικού προώθησης και σήμανσης των εκδηλώσεων,
- η απασχόληση έκτακτου προσωπικού και συνεργατών για εργασίες όπως σχεδιασμός προγράμματος, παρουσιάσεις ταινιών στο κοινό, υποδοχή - φιλοξενία, οργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, προώθηση και επικοινωνία, υπηρεσίες πληροφορικής, κρατήσεις, έκδοση και έλεγχος εισιτήριων, αγορά- film market, κίνηση ταινιών, προβολή ταινιών,
- κόστη ενοικίασης ταινιών (screening fees),
- ενοικιάσεις συμπληρωματικών χώρων,
- η φιλοξενία σε ξενοδοχεία των προσκεκλημένων των Φεστιβάλ (συντελεστές των ταινιών, παράγοντες της κινηματογραφικής αγοράς, δημοσιογράφοι ελληνικών και ξένων ΜΜΕ),
- ενοικίαση εξοπλισμού για χρήση κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων.
Η δράση συμβάλλει μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση της εικόνας του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της ΠΚΜ στο οποίο διοργανώνονται οι εκδηλώσεις, στη δημιουργία πρόσθετου τουριστικού ενδιαφέροντος, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Η Πράξη «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002090) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.