Πρόγραμμα EUFORIA

Ευρωπαϊκές ταινίες για καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης κοινού

Το θησαυροφυλάκιο ταινιών FILM VAULT είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που προωθεί τρόπους με τους οποίους η κινηματογραφική εκπαίδευση μπορεί να αποκτήσει ρόλο κλειδί στη σχολική ύλη. Είναι ένα από τα δημιουργικά αποτελέσματα του προγράμματος EUforia, της διακρατικής πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα μεταξύ του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εκπαιδευτικού φορέα του ΦΚΘ), του πανεπιστημίου Spoleczna Akademia Nauk – San (Πολωνία) και του πολιτιστικού οργανισμού Laterna Magica Kulturalis es Oktatasi Szolgaltato Kft (Ουγγαρία), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα MEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά με την κινηματογραφική εκπαίδευση και την ανάπτυξη κοινού, το FILM VAULT προσφέρει γνώση που επιτρέπει στους καθηγητές και τους μαθητές εξίσου να καταλάβουν τα οφέλη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εκφράζονται δημιουργικά. Μέσω του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού και του ειδικά επιμελημένου καταλόγου ταινιών, το FILM VAULT προσφέρει πόρους που εστιάζουν κυρίως στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αφηγήσεις και ως ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον φιλοδοξεί να γίνει ένα ταξίδι μέσα στις κινηματογραφικές κουλτούρες και είδη. Ο κύριος στόχος του FILM VAULT είναι να παρέχει καθοδήγηση και πόρους στους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο κινηματογράφος να συνδεθεί με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να ενισχύσει την εμπειρία της μάθησης. Γενικά, ο τελικός του στόχος είναι να προωθήσει και να εδραιώσει μία κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Ο Κατάλογος Ταινιών παρουσιάζει 30 ταινίες οι οποίες συνοδεύονται από μία πληθώρα βοηθητικού υλικού  όπως Οδηγοί για Κινηματογραφική Μελέτη, Κριτικές Ταινιών και Άρθρα. Επιπλέον, Εγχειρίδια προσφέρουν ένα βασικό γλωσσάρι κινηματογραφικών όρων, εξοικειώνοντας τους μαθητές με τα σημαντικά κεφάλαια της κινηματογραφικής γλώσσας. Φιλοδοξώντας να κινητοποιήσουν εμπειρίες κινηματογραφικής εκπαίδευσης μέσα και έξω από την τάξη, οι Συλλογές γεφυρώνουν τον κινηματογράφο με τη λογοτεχνία, την ιστορία και την κοινωνία, και ενστερνίζονται μία κριτική προσέγγιση στη γνώση. ​ Τα Πρότζεκτς των Μαθητών παρουσιάζουν τα ντοκιμαντέρ που υλοποιήθηκαν από τα συμμετέχοντα σχολεία στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Οι μαθητές μαθαίνουν να αποκωδικοποιούν σύμβολα (κυρίως οπτικά), να παρατηρούν, να αναζητούν νοήματα και να εστιάζουν σε σημαντικές παραμέτρους.

Επισκεφτείτε το EUFORIA