Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

ΟΛΥΜΠΙΟΝ GALAXIA VACATION CLUB, Πέμπτη 3 Νοεμβρίου - Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, Ώρες προβολής: 18.30, 20.45, 23.00
Περισσότερα...

ΟΛΥΜΠΙΟΝ GALAXIA VACATION CLUB, Πέμπτη 3 - Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2005, Ώρες προβολών: 18.30, 20.45, 23.00
Περισσότερα...