Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

Athens: September 10-18 at BIOS, Thessaloniki: September 17-23, Thessaloniki Film Museum