The golden era

Huang jin shi dai

  DRAMA
Screening Schedule

No scheduled screenings.


Direction: Ann Hui
Script: Qiang Li
Cinematography: Yu Wang
Editing: Manda Wai
Music: Eli Marshall
Actors: Tang Wei, Shaofeng Feng, Zhiwen Wang
Costumes: Lim Chung Man
Format: DCP
Color: Color
Production Country: Hong Kong
Production Year: 2014
Duration: 177'