Έρευνα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στο επισυναπτόμενο αρχείο είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο σειράς προγραμματισμένων ερευνών αξιολόγησης της λειτουργίας θεσμών της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η περίπτωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ξεχωριστή, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν σχετική έρευνα για τον θεσμό. Η έρευνα προσεγγίζει μια σειρά από θέματα που αφορούν στην επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα του θεσμού από τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης, στη σύνθεση και τη φυσιογνωμία του κοινού του, στην αξιολόγησή και την αποτίμηση του έργου του τόσο στη διάρκεια του δεκαημέρου του Νοεμβρίου, όσο και στη διάρκεια της ετήσιας δραστηριότητάς του, αλλά και στη σημασία και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και προβολή της πόλης της Θεσσαλονίκης.