Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό αφίσας 13ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΦΙΣΑΣ ΤΟΥ 13ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τηλέφωνο: +2310 378400, Fax: +2310 285759
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, Τηλέφωνο: +210 8706000, Fax: +210 6451174
www.filmfestival.gr

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000 ευρώ (+ Φ.Π.Α.)

ΤΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
• Γραφεία Θεσσαλονίκης - Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Πλατεία Αριστοτέλους 10, 54623 Θεσσαλονίκη, Ιωάννα Σταματάκη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Τηλ. 2310 378416
• Γραφεία Αθήνας - Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Λεωφ. Αλεξάνδρας 9, 11473 Αθήνα, Σοφία Σταυριανίδου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Τηλ. 210 8706000


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη από το 1999. H γιορτή, της ανήσυχης, σε διαρκή αναμόρφωση και εγρήγορση, τέχνης του ντοκιμαντέρ, παρουσιάζει τις εικόνες εκείνες της κοινωνικής, ιστορικής, πολιτικής και, πάνω από όλα, ανθρώπινης πραγματικότητας του νέου αιώνα, που λειτουργούν ως εφαλτήριο για περιπετειώδεις κινηματογραφικές περιπλανήσεις. Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.filmfestival.gr

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συμμετοχή, συναίσθημα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα / ποικιλομορφία, έμπνευση, φιλικότητα.

Επί μέρους στοχεύσεις μας για την διεξαγωγή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι:
1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των φεστιβαλιστών (κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι) και η επέκτασή του σε νέα κοινά-στόχους.
2. Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
3. Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Με βάση τα παραπάνω, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την κατάθεση προτάσεων για το δημιουργικό της αφίσας του 13ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τρεις προτάσεις σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργικό Αφίσας για το 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο, σχεδιασμένο αποκλειστικά για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και να μην αποτελεί παραλλαγή ή έργο που έχει υποβληθεί έστω και ως πρόταση στο παρελθόν.

Η αφίσα πρέπει να δημιουργηθεί με την προοπτική εφαρμογών, τις οποίες θα αναλάβει στη συνέχεια το ίδιο το Φεστιβάλ για να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της διοργάνωσης: αφίσα-αφισέτα, web site, εξώφυλλα καταλόγων, ημερήσιο πρόγραμμα προβολών, banner, καταχωρίσεις, κ.ά.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και όποιος τελικά επιλεγεί θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσης πρόσκλησης.

Η ανάθεση της φιλοτέχνησης του δημιουργικού της αφίσας θα γίνει κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, η οποία σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του θεσμού, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους, να αναθέσει απευθείας σε τρίτο την φιλοτέχνηση της αφίσας.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού δημιουργικού, η αποδοχή των οποίων αποτελεί ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ .

Το Φεστιβάλ θα καθορίσει τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης της τελικής αφίσας.

Β. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2011 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα: α. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και θα λάβουν πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, β. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, γ. με courier, δ. ηλεκτρονικά στα παραπάνω e-mails (Ιωάννα Σταματάκη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. – Σοφία Σταυριανίδου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) . Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση προσφοράς που υποβάλλεται ταχυδρομικά και με με courier φέρει ο υποψήφιος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται για κάθε επί μέρους έργο: 
- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας στην οποία η προσφορά απευθύνεται (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) 
- Η φράση: «Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την φιλοτέχνηση του Δημιουργικού της αφίσας του 13ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το εξωτερικό» 
- Η ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης 
- Τα πλήρη στοιχεία και βιογραφικό του αποστολέα. 
- Σε περίπτωση εταιρείας ή ένωσης προσώπων τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου . 
- Σε περίπτωση συνεργασίας τα πλήρη στοιχεία των επί μέρους δημιουργών

2. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι:
i. Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος.
ii. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
iii. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Προσώπου.

3. Στην περίπτωση που επιλεγεί κάποιο από τα έργα που κατετέθησαν, η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου 2010. Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικώς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα λάβει 1.000 Ευρώ (+Φ.Π.Α.) και το όνομα του / της δημιουργού/ δημιουργών της βραβευθείσας πρότασης θα αναφέρεται στην παρουσίαση της αφίσας στα σχετικά δελτία Τύπου και στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του έργου που θα επιλεγεί θα κληθεί/ουν εντός 10 ημερών να υπογράψει/ουν το σχετικό συμφωνητικό στο οποίο και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.

4. Ο/Οι δημιουργοί της πρότασης που τελικά θα επιλεγεί, δεσμεύονται να αποστείλουν στο Φεστιβάλ «ανοιχτό» αρχείο του δημιουργικού της αφίσας, με στόχο το Φεστιβάλ να το χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή και παραιτείται κάθε δικαιώματος και διεκδίκησης επί των εφαρμογών.

5. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του επιλεγέντος υποψηφίου, ή σε περίπτωση έργου συνεργασίας ενός από τους δημιουργούς , συνεπάγεται τη μονομερή από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της Σύμβασης αζημίως.

6. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και το συμβόλαιο, που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. που αφορούν στις συμβάσεις έργου και του ν. 2557/1997 άρθρο 4.

7. Πνευματικά Δικαιώματα
Ο τελικός Ανάδοχος ως δημιουργός ή σε περίπτωση έργων συνεργασίας οι Δημιουργοί παραχωρούν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην κυριότητα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ το περιουσιακό τους δικαίωμα επί των κάθε είδους εφαρμογών των ιδεών τους (στοιχεία branding, σήματα κ.λπ.), τα οποία θα αποτελούν στο εξής περιουσιακό στοιχείο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, που θα μπορεί να το διαθέτει / χρησιμοποιεί κατά βούληση και δηλώνουν ότι δεν διατηρούν κανένα περιουσιακό δικαίωμα επ’ αυτών. Ειδικότερα το ΦΕΣΤΙΒΑΛ θα μπορεί αζημίως να επαναχρησιμοποιήσει όλο το παραπάνω υλικό ή μέρος του, ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο κατά την ανέλεγκτο κρίση του. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει κατά την ελεύθερη κρίση του εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο με αντάλλαγμα ή χωρίς. Όλο το υλικό που θα παραχθεί θα παραδοθεί στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ από τον Ανάδοχο/ους σε ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική Σύμβαση Ανάθεσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτρης Εϊπίδης