Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαριότητας του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για πληροφορίες σχετικά με την δίαρκεια των προσφερόμενων υπηρεσιών και το είδος, επικοινωνήστε με τον κ. Κόκκινο Δάνη, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλ.2310378451 και 6943466180 και ώρες 10:00 - 15:00 μέχρι την Παρασκευή 21/10/2011.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες φύλαξης του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για πληροφορίες σχετικά με την δίαρκεια των προσφερόμενων υπηρεσιών και το είδος, επικοινωνήστε με τον κ. Κόκκινο Δάνη, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλ.2310378451 και 6943466180 και ώρες 10:00 - 15:00 μέχρι την Παρασκευή 21/10/2011.