Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό TV-Spot 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ) είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός θεσμός της χώρας.
Πρόκειται για ένα φεστιβάλ ταυτόχρονα διεθνές και ελληνικό, που έχει ξένα προγράμματα και παράλληλα παρουσιάζει την πρόσφατη ελληνική παραγωγή. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις δέκα ημέρες της κύριας διοργάνωσής του και τις δέκα ημέρες της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης-Εικόνες του 21ου Αιώνα, που διεξάγεται κάθε Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη από το 1999, περιλαμβάνεται η προβολή ταινιών των διαφόρων τμημάτων, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα κινηματογραφικά αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, η διοργάνωση masterclasses και ανοιχτών συζητήσεων.

Για πληρέστερη εικόνα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.filmfestival.gr

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του:
Επί μέρους στοχεύσεις μας για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης-Εικόνες του 21ου Αιώνα είναι:
1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των φεστιβαλιστών (κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι) και η επέκτασή του σε νέα κοινά-στόχους.
2. Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
3. Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα Φεστιβάλ του εξωτερικού.

Με βάση τα παραπάνω, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την κατάθεση προτάσεων για το διαφημιστικό τηλεοπτικό/κινηματογραφικό σποτ του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Το διαφημιστικό σποτ θα παίζεται πριν από κάθε προβολή του προγράμματος του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμνατέρ Θεσσαλονίκης στις αίθουσες του Φεστιβάλ, καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς πριν και κατά την περίοδο διεξαγωγής του εν λόγω Φεστιβάλ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τρεις προτάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο avi ή mpeg ή Quicktime). H διάρκεια του σποτ πρέπει να είναι έως 20 δευτερόλεπτα.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται.