Πρόγραμμα Εθελοντισμού ΦΚΘ - Αποτελέσματα επιλογής εθελοντικού προσωπικού για απασχόληση στο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για τη 14η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το ΦΚΘ ευχαριστεί θερμά όλους τους υποψήφιους εθελοντές για το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όσοι επιλεγέντες δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή αποχωρούν οικειοθελώς πριν την έναρξη της διοργάνωσης, αντικαθίστανται με άλλους υποψηφίους.