Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: “Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα” της Πράξης: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: “Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα” της Πράξης: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο χωρίζεται στα ακόλουθα Τμήματα:
Α. Ψηφιοποίηση εκδόσεων ΦΚΘ και ελληνικών κινηματογραφικών περιοδικών – ανάπτυξη εφαρμογών – προμήθεια εξοπλισμού – δημοσιότητα.
B. Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI.
Γ. Μεταφράσεις

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση και η επεξεργασία κειμένων με συστήματα Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου για την αυτόματη εξαγωγή λέξεων κλειδιών, Κυρίων Ονομάτων και Οργανισμών, η φωτογράφηση της συλλογής HELLAFFI, η Ανάπτυξη των Εφαρμογών: MyFestival / Προσωπική προβολή ψηφιακού υλικού ανά χρήστη, Crowd Sourcing & Κοινωνική δικτύωση / Βελτιστοποίηση της τεκμηρίωσης από τον τελικό χρήστη, Εφαρμογές εκπαιδευτικού υλικού σχολικής ηλικίας, Πρόσβαση Ψηφιακού Αποθέματος από Έξυπνες Συσκευές, Πρόσβαση Ψηφιακού Αποθέματος από Βιωματικά Stands, Εικονικές εκθέσεις - Εκθέσεις on-demand, η Προμήθεια Υλικού και Βασικού λογισμικού (6 διαδραστικοί σταθμοί και 6 προσωπικοί υπολογιστές), δράσεις δημοσιότητας, μεταφράσεις.
Η λειτουργία του έργου θα αξιοποιήσει αποκλειστικά το Αποθετήριο Τεκμηριωμένων Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που παρέχεται ως Υπηρεσία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δικαιούχου. Το αποθετήριο αυτό θα λειτουργεί ως κύριο σημείο σταθερής διάθεσης. Δεν προβλέπεται χρήση εξοπλισμού και διαδικτυακών συνδέσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία και διάθεση του πολιτιστικού αποθέματος και για την παροχή των υπηρεσιών του έργου.
Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 372931 και κωδικός υποέργου 2) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και δέκα έξη Λεπτών (332.294,16 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 213.247,28 €.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν έως τις 5.11.2012 τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)
1  
2  
3  
...  


Στοιχεία επικοινωνίας:
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. 00 30 210 870 6000
Φαξ. 00 30 210 644 8143

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη
Λένα Ράμμου