ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αθήνα, ΦΚΘ/296/05/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στα πλαίσια της 58η διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί εικαστική έκθεση στο φεστιβαλικό κέντρο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης με πρωτότυπα έργα νέων ανερχόμενων εικαστικών.
Το κάθε έργο θα δημιουργηθεί εξ αρχής αποκλειστικά για το 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και κάθε έργο θα είναι εμπνευσμένο από μια ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος. Ο κάθε εικαστικός θα αναλάβει να παρακολουθήσει μία από τις 14 ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος και να δημιουργήσει ένα έργο με αφετηρία την ταινία σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ συνομιλία ανάμεσα στις τέχνες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.
Τα έργα που θα δημιουργηθούν θα παρουσιαστούν στην Ειδική Έκδοση του Φεστιβάλ και θα εκτεθούν στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ώστε να μπορεί το κοινό που θα παρακολουθήσει τις ταινίες να μπορεί παράλληλα να επισκεφθεί και την εικαστική έκθεση.
Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί μια εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών για την πραγματοποίηση της έκθεσης.

Η εταιρεία θα αναλάβει τα εξής:
 τον συντονισμό των 14 καλλιτεχνών που θα υποδείξει το Φεστιβάλ ώστε να παρακολουθήσουν τις ταινίες, να δημιουργήσουν και να παραδώσουν εγκαίρως τα έργα τους,
- τον συντονισμό υλοποίησης των έργων και την παροχή στους καλλιτέχνες όλων των απαιτούμενων τεχνικών διευκολύνσεων για την ολοκλήρωση των έργων καθώς και τη μεταφορά τους από τα εργαστήρια των καλλιτεχνών στο χώρο της έκθεσης,
- τον συντονισμό της διαμόρφωσης του χώρου που θα παρουσιαστεί η έκθεση στο Λιμάνι ώστε να αναδειχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καλλιτεχνικά έργα,
- τον συντονισμό της φωτογράφησης όλων των έργων της έκθεσης για την παρουσίαση τους στην Ειδική Έκδοση του Φεστιβάλ,
- τον συντονισμό και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της έκθεσης σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ,
- τον συντονισμό της αποξήλωσης της έκθεσης και την παράδοση του χώρου της έκθεσης στην μορφή που θα παραληφθεί πριν το στήσιμο της έκθεσης,
- το συντονισμό της επιστροφής των έργων μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης σε σημεία που θα υποδείξει το Φεστιβάλ.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πείρα στην παραγωγή εκδηλώσεων στο χώρο του κινηματογράφου και των εικαστικών, με διεθνή διάσταση.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 8.000,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

​17ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ: 14:00.