Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού προβολής

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 299689
ΣΑΕ 2010 ΕΠ 00880072
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 54ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1 – 10.11.2013
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 20.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η φθηνότερη προσφορά
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 14.10.2013
Διάρκεια ενοικίασης: έως 12.11.2013