Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 10/2013 για σύμβουλο διοίκησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/13:
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 16OΥ ΚΑΙ 17OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 55OΥ KAI 56OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ‘ΚΛΕΙΣΙΜΟ’ 2 ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013