1. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  i 19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η φανέλα με το 9

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ακροπόλ

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 2. i 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ce n'est pas que le début

  i 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τζίμης ο Τίγρης

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  i 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο χορός των τράγων

  i 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο κλέφτης

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  i 20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ελευθέριος Βενιζέλος 1910 - 1927

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 3. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  i 20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Μικρά Αγγλία

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 4. i 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχή Βαθιά

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Νύφες

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

 5. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  18:45 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

 6. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 7. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Wolfwalkers

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 8. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

 9. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 10. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 11. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Soul