1. 19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Animal

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

  19:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Priscilla

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

 2. 19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Animal

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

  19:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Priscilla

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

 3. i 19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τι δεν είμαι

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

  19:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Priscilla

  i 20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Ταξίδι στο Τόκιο

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

 4. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το αγόρι και ο ερωδιός

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Priscilla

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο πάγος που καίει

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

 5. ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Fundamentals Midnight

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το αγόρι και ο ερωδιός

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Priscilla

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο πάγος που καίει

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

  i 23:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pink flamingos

 6. 19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το αγόρι και ο ερωδιός

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Priscilla

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο πάγος που καίει

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

 7. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Μουλάν

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το αγόρι και ο ερωδιός

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Priscilla

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο πάγος που καίει

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

 8. 19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το αγόρι και ο ερωδιός

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Priscilla

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο πάγος που καίει

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

 9. 19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το αγόρι και ο ερωδιός

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Priscilla

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο πάγος που καίει

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα

 10. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Animal

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το αγόρι και ο ερωδιός

  19:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Priscilla

  21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο πάγος που καίει

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Poor things

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά του χειμώνα