1. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η μικρή μαμά

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Πού κρύβεται η Άννα Φρανκ

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

 2. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η μικρή μαμά

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Πού κρύβεται η Άννα Φρανκ

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

 3. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  i 19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Latin Noir

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Πού κρύβεται η Άννα Φρανκ

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

 4. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

  i 19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Latin Noir

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η μικρή μαμά

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

 5. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

  i 19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Latin Noir

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η μικρή μαμά

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

 6. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η μικρή μαμά

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

 7. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το τελευταίο ατού

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

 8. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Μόνοι είναι οι γενναίοι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

 9. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Σταυροί στο μέτωπο

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

 10. 18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Για πάντα κοντά σου

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο συμβιβασμός

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Έρημη χώρα