1. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Εγκλωβισμένος

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  H ακρόαση

 2. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Εγκλωβισμένος

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  H ακρόαση

 3. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Εγκλωβισμένος

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  i 21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Μια όμορφη μέρα

 4. 18:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κολέκτιβ

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Dune

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  32 Αυγούστου στη Γη

 5. 18:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κολέκτιβ

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Dune

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Maelstrom

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

 6. 18:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κολέκτιβ

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  i 19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Πολυτεχνείο

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Dune

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Μέσα από τις φλόγες

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

 7. 18:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κολέκτιβ

  i 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Prisoners

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Dune

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  i 22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άνθρωπος αντίγραφο

 8. 18:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κολέκτιβ

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Dune

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Sicario: ο εκτελεστής

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

 9. 18:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κολέκτιβ

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Dune

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Η άφιξη

 10. 18:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κολέκτιβ

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ταξίδι στην Κριμαία

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε

  18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  i 20:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Blade Runner 2049

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Dune

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  À la carte

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η γυναίκα που έφυγε