1. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

 2. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

 3. 18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Φύγαμε!

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορσές

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Η μεγάλη ρήξη

  21:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Απόφαση φυγής

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο σπόρος μιας αγάπης

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  The Fabelmans

 4. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Soul