1. 18:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ανακαλύπτοντας τη Βίβιαν Μάιερ

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορίτσι

 2. 18:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Μέιπλθορπ: Κοίτα τις εικόνες

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορίτσι

 3. 18:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  19:45 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Οι κληρονόμοι

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Suspiria

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κορίτσι

 4. 17:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  18:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κορίτσι

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

 5. 17:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  18:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κορίτσι

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

 6. 17:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  18:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κορίτσι

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

 7. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Φερδινάνδος

  17:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  18:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κορίτσι

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

 8. 17:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  18:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κορίτσι

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

 9. 17:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  18:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Κορίτσι

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

 10. 17:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  18:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Γυναίκες που περάσατε από δω

  18:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  18:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

  i 20:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Οι βοσκοί

  20:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Η σιωπηλή επανάσταση

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Roma

  i 22:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Σχετικά με το Βασίλη

  22:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο κόσμος σου ανήκει

  22:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Κλέφτες Καταστημάτων

 11. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι τέσσερις εποχές του Λεόν

 12. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Kung Fu Panda 3

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Θεσσαλονίκη

 • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

 • Επικαιρότητα

 • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted