1. 19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Πολύδροσο

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Πολύδροσο

 2. 19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Πολύδροσο

  21:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Πολύδροσο

 3. 21:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Club zero