1. 19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Παρίσι ξανά

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Τυχερό Αστέρι

  i 19:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Τα παιδιά των άλλων

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Αρκούδες δεν υπάρχουν

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Όλοι αγαπούν τη Ζαν

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οι δύο όψεις του ξυραφιού

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Τυχερό Αστέρι

 2. i 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Simone: Το Ταξίδι του Αιώνα

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Παρίσι ξανά

  19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Τυχερό Αστέρι

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Αρκούδες δεν υπάρχουν

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Οι δύο όψεις του ξυραφιού

  21:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Τυχερό Αστέρι

  i 21:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Final cut!

 3. 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τυχερό Αστέρι

  21:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

 4. 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τυχερό Αστέρι

  21:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

 5. 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τυχερό Αστέρι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

 6. 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  21:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τυχερό Αστέρι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

 7. 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  21:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τυχερό Αστέρι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

 8. 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  19:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τυχερό Αστέρι

  21:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Το μπλε καφτάνι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

 9. 18:30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  18:45 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Το ήσυχο κορίτσι

  i 20:30 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Ο ταξιτζής

  21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ο άρχοντας των μυρμηγκιών

  21:15 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Τυχερό Αστέρι

  21:30 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Τα οχτώ βουνά

 10. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Ίκαρος και Δαίδαλος