1. 20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 2. 20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 3. 20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  21:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 4. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Άλυτη

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 5. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Άλυτη

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 6. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Άλυτη

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 7. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Άλυτη

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 8. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Άλυτη

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 9. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Άλυτη

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι

 10. 19:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Άλυτη

  20:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Pari

  22:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι άγνωστοι Αθηναίοι