1. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  18:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  20:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  20:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Suspiria

  22:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  22:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  22:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

 2. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  18:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  20:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  20:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Suspiria

  22:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  22:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  22:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

 3. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  18:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  20:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  20:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Suspiria

  22:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  22:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  22:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

 4. i 12:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Μικρά και ελληνικά

  18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  18:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  20:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  20:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Suspiria

  22:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  22:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  22:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

 5. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  18:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  20:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  20:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Suspiria

  22:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  22:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  22:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

 6. 18:00 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  18:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  20:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  20:15 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Suspiria

  22:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Το μυστικό της Πέτρα

  22:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  22:30 ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κορίτσι

 7. 18:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  18:15 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ψυχρός πόλεμος

  19:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Κτήνος

  20:00 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

  21:00 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

  Suspiria

  i 21:00 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

  Ζωή σαν Κινούμενο Σχέδιο

  22:15 ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

  Οι κληρονόμοι

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Θεσσαλονίκη

 • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

 • Επικαιρότητα

 • Σας ενδιαφέρει...

Loading

oxen-waisted