Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» (στο εξής «ΦΚΘ»), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού κι έχει την έδρα του στο κτίριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», επί της Πλατείας Αριστοτέλους 10 στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το θεμελιώδες δικαίωμα των φυσικών προσώπων-χρηστών έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους και την ανάγκη προστασίας αυτών, δεσμεύεται να διαφυλάξει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 - εφεξής «GDPR».
Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου το ΦΚΘ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του GDPR περιγράφει, ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει από εσάς («υποκείμενα των δεδομένων»), πως τα συλλέγει (απευθείας και μέσω του ιστότοπου του ΦΚΘ), τον τρόπο που τα επεξεργάζεται, τους σκοπούς, τη νομική βάση για την επεξεργασία, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τον GDPR σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» («ΦΚΘ») και έδρα στο κτίριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» επί της Πλατείας Αριστοτέλους 10 (Τ.Κ.: 54623) στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί γραφεία και στην Αθήνα επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 (Τ.Κ.: 11742).
Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου για να πληροφορηθείτε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας από το ΦΚΘ των προσωπικών σας δεδομένων και εάν επιθυμείτε, να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας με τον ΥΠΔ, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΦΚΘ.

 

1. Ποια είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενός φυσικού προσώπου;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΦΚΘ, εφόσον οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή από τα υποκείμενα των δεδομένων. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, αλλά πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
Το ΦΚΘ επεξεργάζεται και διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων, όταν έχει εκ του νόμου υποχρέωση, για σκοπούς οικονομικούς, φορολογικούς, λογιστικούς, αρχειοθέτησης και επικοινωνίας, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του GDPR. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών του να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας για στατιστικούς λόγους, μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε αποστείλει,. Το ΦΚΘ τηρεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά αρχείο των επεξεργασιών του. Το ίδιο αρχείο τηρεί και ο εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του ΦΚΘ.
Οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες του ΦΚΘ με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, διαφορετικά θα διαγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχουν δοθεί από ανήλικους χωρίς την ανωτέρω συγκατάθεση.

 

2. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Το ΦΚΘ συλλέγει τις πληροφορίες απευθείας από εσάς, όταν απευθύνεστε σε υπηρεσίες του, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά στις βάσεις δεδομένων του. Επίσης, συλλέγει δεδομένα από δημόσιες πηγές ανοικτής πρόσβασης, όταν αυτό απαιτείται. (δικτυακοί τόποι, δημόσιοι τηλεφωνικοί κατάλογοι κλπ).
Τα συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία, που ζητούνται στα διάφορα έντυπα μας, καθορίζονται ανάλογα με τη σχέση σας μαζί μας, τον σκοπό για τον οποίο απευθύνεστε στην ιστοσελίδα μας και είναι υποχρεωτικά προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους ζητούνται από το ΦΚΘ. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν παράσχετε τα δεδομένα σας ή δεν τα προσφέρετε σωστά, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς.
Το ΦΚΘ ανάλογα με την σχέση που έχει μαζί σας, το αίτημα που υποβάλλετε στο έντυπο/ή έντυπα, που συμπληρώνετε και την ιδιότητα σας, δημιουργεί καταλόγους/αρχεία στους οποίους καταχωρεί και θα σας ζητήσει μόνο τα απαιτούμενα σε κάθε κατάλογο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Προαιρετικά, τα υποκείμενα επεξεργασίας μπορούν, εάν θέλουν, να συμπληρώσουν επιπρόσθετα στοιχεία. Για ορισμένες λειτουργίες και όπου επιβάλλεται από τον νόμο, θα απαιτηθεί να μας γνωστοποιήσετε την ηλικία σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αιτήσεων/εντύπων δεν απαιτούνται όλα τα ως άνω στοιχεία (π.χ. σε αγοραστές ηλεκτρονικού εισιτηρίου, από τους οποίους απαιτείται η καταγραφή ονόματος, επωνύμου, email, τηλεφώνου).
Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύονται, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι εκτελεστές επεξεργασίας για λογαριασμό του ΦΚΘ και κοινοποιούνται μόνο για νόμιμους λόγους σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του GDPR. Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων βαραίνει τα ίδια τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που τα υποβάλλουν.
Εάν έχετε δηλώσει ότι θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνετε και θα τα λαμβάνετε περιοδικά. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σας, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία όπως: την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα και το επώνυμο, την πόλη που κατοικείται. Η βάση της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η εκτέλεση της ρητής και αδιαμφισβήτητης συγκατάθεσής σας. Οι λίστες newsletters είναι πιθανό να αλλάξουν, αλλά η Πολιτική Απορρήτου παραμένει ίδια για όλες.

 

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το ΦΚΘ καθορίζονται από το αίτημα και το έντυπο/έντυπα που συμπλήρωσε το υποκείμενο των δεδομένων, παρέχοντας έτσι την συγκατάθεση του και καθορίζοντας ταυτόχρονα τη σχέση που έχει μαζί μας.
Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν κατά περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου, εθνικότητα, φύλο, φωτογραφία, αναγνωριστικό ή αριθμός διαβατηρίου, ψηφιακή υπογραφή, ακαδημαϊκές λεπτομέρειες κλπ.), τα οποία παρέχετε απευθείας, όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας του ΦΚΘ, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο (π.χ. με συμπλήρωση διαφόρων εντύπων του ΦΚΘ για κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής σε προκηρύξεις, διαγωνισμούς ή σε άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες, ή με συμπλήρωση εντύπων επικοινωνίας, κατάθεση ερωτημάτων κλπ.).

 

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των λόγων για τους οποίους το ΦΚΘ με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται, ανάλογα με το έντυπο που συμπληρώσατε και το αίτημα σας, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:
-Για τη γνωστοποίηση με ενημερωτικά δελτία (Newsletter) των σκοπών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του ΦΚΘ, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των προβολών ταινιών στους κινηματογράφους που λειτουργεί.
- Για να μπορεί να διαχειρίζεται την εγγραφή σας, τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας του και έτσι η επεξεργασία να μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα σας και στους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα σας.
- Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR.
Μόνο με την συγκατάθεσή σας, τα συνήθη δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν στις επίσημες δημοσιεύσεις του ΦΚΘ για να ενημερώνεστε με διάφορους τρόπους επικοινωνίας (ενδεικτικά με ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR.
Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων φροντίζουμε για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας τους και της εμπιστευτικότητας και χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και πολιτικές. Το ΦΚΘ μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αν υπάρχει ανάγκη να προστατεύσει τα δικαιώματά του ενώπιον των δικαστηρίων κι εν γένει σε δικαστικές διαδικασίες.
Επίσης, με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του ΦΚΘ μπορείτε να συμμετέχετε: - Στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας σας με τη ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας, υπηρεσίες πληρωμής προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που αποκτήσατε, χρησιμοποιώντας πύλες πληρωμής που έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτό. - Στην αγορά Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας τρίτου προσώπου.
Ειδικότερα, για την αγορά των εισιτηρίων των κινηματογραφικών προβολών με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τρίτου προσώπου, σας ζητούνται τα βασικά προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την ηλεκτρονική κράτηση των εισιτηρίων. Η βάση της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η άτυπη πλην όμως ελεύθερη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του ΦΚΘ και του πελάτη για την παροχή υπηρεσιών κινηματογραφικού θεάματος.
Μπορεί, επίσης, να συλλέξει πληροφορίες σε άλλες περιπτώσεις για τις ανάγκες της ενημέρωσης σας, για τις οποίες θα σας ενημερώσει εγκαίρως κατά τον χρόνο που θα γίνει η συλλογή αυτών, τηρώντας πάντα για το σύννομο της επεξεργασίας τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας.


5. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων.

Το ΦΚΘ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με την ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τις απατήσεις του GDPR και ανάλογα με το σκοπό που περιέχεται στο έντυπο που έχετε συμπληρώσει. Εάν, όμως, στη συνέχεια αποσύρετε τη συγκατάθεση σας για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων, αυτό δεν θα επηρεάσει το νόμιμο της επεξεργασίας δεδομένων, που ήδη έχει γίνει από το ΦΚΘ, όσο και αυτή που επιβάλλεται εφεξής για άλλες νόμιμες διαδικασίες κατά τον GDPR.

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας του ΦΚΘ έχει συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του και την επεξεργασία τους. Μπορεί, μάλιστα, να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, να τα τροποποιήσει, να ζητήσει τη διαγραφή του από τους καταλόγους κλπ., όπως περιγράφεται παρακάτω.
Συγκεκριμένα:

 

7. Πώς και για πόσο χρόνο αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από το ΦΚΘ αποκλειστικά σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 5 παρ. 1.γ΄ και ε΄ του κανονισμού GDPR, δηλαδή η αποθήκευση τους περιορίζεται στον αναγκαίο μέτρο που επιβάλλεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών, που δηλώνονται με το σχετικό αίτημα/έντυπο που συμπληρώνει το υποκείμενο των δεδομένων. Μετά την εκπλήρωση του κατά περίπτωση ορισμένου σκοπού τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται από το ΦΚΘ. Επίσης, κατ’ εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένα για όσο διάστημα δεν έχει ζητηθεί να διαγραφούν, για σκοπούς αρχειοθέτησης που κατατείνουν στο δημόσιο συμφέρον, για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων μας. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται ή και επιβάλλονται σε κάποιες περιπτώσεις από το νόμο ή και τις Αρχές. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εσείς, μας έχετε διαθέσει, πρέπει να είναι ακριβή και όταν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά, πρέπει εσείς ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων να φροντίσετε για την άμεση ενημέρωση μας για τη διαγραφή ή τη διόρθωσή τους.
Επισημαίνεται ότι, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες, όπως παραπάνω αναφέρεται, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που το ΦΚΘ υποχρεούται να διατηρήσει τις πληροφορίες (ενδεικτικά για λόγους αρχειοθέτησης, φορολογικούς, ασφαλιστικούς ή λογιστικούς σκοπούς).

 

8. Αποδέκτες δεδομένων

Στο ΦΚΘ δεν μεταβιβάζουμε ή διαβιβάζουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:
α. Σε Δημόσιες Αρχές, όταν έχει δοθεί σχετική εντολή ή και όταν προβλέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμιμοι λόγοι).
β. Εάν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία για να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική ζημία ή σε έρευνα ύποπτης ή παράνομης συμπεριφοράς.
γ. Σε τρίτους, όταν απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες πιστωτικών καρτών, τράπεζες, φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία θα διαβαστούν προσωπικά σας δεδομένα και λεπτομέρειες των μέσων πληρωμών σας, εάν είναι απαραίτητο για την επεξεργασία συναλλαγών που σχετίζονται με εγγραφές ή σε τρίτους που έχουν συμφωνήσει με το ΦΚΘ προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες σε επισκέπτες του (π.χ. εξασφάλιση διαμονής/μετακινήσεων και κρατήσεων για λογαριασμό των υποκειμένων των δεδομένων κ.ά.) και λοιπές αγορές που πραγματοποιούνται από το υποκείμενο των δεδομένων.
δ. στο προσωπικό και στα εμπιστευμένα τρίτα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία του φορέα, εφόσον τα μέρη αυτά συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες απόλυτα εμπιστευτικές.

 

9. Ασφάλεια

Το ΦΚΘ εφαρμόζει και λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και πολιτικές προκειμένου να διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα σας από τον κίνδυνο απώλειας ή λανθασμένης επεξεργασίας τους σε πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Ζητούμε, επίσης, από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας. Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας, το ΦΚΘ θα σας ενημερώσει άμεσα κατά τους ορισμούς του Κανονισμού.

 

10. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Το ΦΚΘ έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου του. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του. Το ΦΚΘ συνιστά σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν τακτικά αυτή τη σελίδα για να διαπιστώσουν, εάν έγιναν προσαρμογές. Το ΦΚΘ δύναται να αποστέλλει και σχετικό ενημερωτικό e-mail.

 

11. Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας του ΦΚΘ παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες ιστοσελίδες. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το ΦΚΘ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο που ορίζεται παραπάνω. Παρόλο που ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους τρίτων, σας ενημερώνουμε ότι το ΦΚΘ δεν έχει πρόσβαση, ούτε χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης των cookies, διαδικτυακούς φάρους ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης των χρηστών, που ενδέχεται να είναι ενεργές στους ιστότοπους τρίτων μερών, το περιεχόμενο και το υλικό που δημοσιεύονται σε αυτούς ή στις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το ΦΚΘ αρνείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοια θέματα. Επομένως, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

12. Δεδομένα περιήγησης

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον ιστότοπο, χωρίς να στείλετε μήνυμα, η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να αποσταλούν στον ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.
Το ΦΚΘ συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται στον ιιστότοπο, μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες και σε καμία περίπτωση για την ταυτοποίηση των χρηστών. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από το ΦΚΘ για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω του ιστότοπου.

 

13. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα άτομα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα των χρηστών, δηλαδή το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, οι υπεύθυνοι προϊόντων, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πρόσωπα που εκτελούν τεχνικές υπηρεσίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τον ΥΠΔ έχουν, επίσης, πρόσβαση και μόνο για τους σκοπούς εντός των αρμοδιοτήτων τους.
Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, η μεταφορά θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον GDPR και τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς και σε άλλα τρίτα μέρη και παρόχους, που παρέχουν στο ΦΚΘ τεχνικές που απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη του ΦΚΘ στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε. Οι παραπάνω παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

14. Πού μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις ή τις καταγγελίες σας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας και τον τρόπο με τον οποίο το ΦΚΘ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, ένα αίτημα για πληροφόρηση ή κάποιο παράπονο/καταγγελία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από το ΦΚΘ, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΦΚΘ προσκομίζοντας μαζί και ένα αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται, επίσης, σε κάθε επικοινωνία που λαμβάνετε.
Εκτός αυτών, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε στις 25/05/2018.

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading

oxen-waisted