Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή / της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Φεστιβάλ του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Δημοσίευση: Τρίτη 5 Απριλίου 2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 27 Απριλίου 2016, ώρα 16.00

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΣΤΙΒΑΛ), μετά την απόφαση 330 / 4 / 31.03.2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου, απευθύνει ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή / της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Φεστιβάλ, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010).